Hjem

Marius Snekker – et privat byggefirma. Viktigste virksomhetsområder er bygging, restaurering,
gjenoppbygging, renovering og reparasjon. Rivningsarbeid i tillegg.

Vår mål er profesjonalitet, kvalitet og å overhold avtalt tidsfrist.